STR:s regioner

STR är geografiskt indelat i sju regioner. Varje region leds av ett regionråd med normalt tre ledamöter och två suppleanter. En av ledamöterna är sammankallande för regionrådet och representerar regionen i förbundsstyrelsen. En av ledamöterna i regionrådet väljs av medlemmarna varje år och mandattiden är tre år.

0178_070.jpg

Region Norr

Susanne Bertilsson, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen 
Patric Persson, ledamot 
Fredrik Holmström, ledamot, ersätter Susanne Bertilsson i fullmäktige

Ann-Christin Tiger, suppleant

Vakant, suppleant

Regionens sida på plattformen Möts & Lär

Kontakta regionrådet via norr@str.se

Region Mitt

Helen Lindh, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen
Thérese Nilsson, ledamot
Erika Svensk, ledamot

Vakant, suppleant
Vakant, suppleant

Regionens sida på plattformen Möts & Lär

Kontakta regionrådet via mitt@str.se

Region Tvärs

STR Region Norr

Från vänster till höger:
Alexandra Larsson, ledamot
Mattias Jansson, ledamot
Sofia Samuelsson,
sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen

Jonas Jansén, suppleant
vakant,suppleant

Regionens sida på plattformen Möts & Lär

Kontakta regionrådet via tvars@str.se

Region Stockholm

STR Region Norr

Från vänster till höger:
Peter Samuelsson
, ledamot
Jeanette Jedbäck Hindenburg
, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen
Nadja Vigert, ledamot

Rolf Jedbäck
, suppleant
Sebastian Grimhäll, suppleant 

Regionens sida på plattformen Möts & Lär

Kontakta regionrådet via stockholm@str.se

Region Öst

Helen Melchersson, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen
Kajsa Rohlén, ledamot
Frida Jernström, ledamot, ersätter Evelina Nejdemo Glad

Evelina Nejdemo Glad, suppleant
Andreas Nyman, suppleant 

Regionens sida på plattformen Möts & Lär

Kontakta regionrådet via ost@str.se

Region Väst

regionvast_kjell_2022.jpg regionvast_fredrik_2022.jpg regionvast_peter_2022.jpg

Från vänster till höger:
Kjell Glans
, ledamot
Fredrik Wessberg, ledamot
Peter Edman, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen

Louise Larsson, suppleant
Åsa Oresten, suppleant

Regionens sida på plattformen Möts & Lär

Kontakta regionrådet via vast@str.se

Region Syd

Mikael Sjöström, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen
Niklas Man, ledamot
Andreas Jonstenius ledamot

Jörgen Rodian, suppleant
Maria Nordbergh, suppleant 

Regionens sida på plattformen Möts & Lär

Kontakta regionrådet via syd@str.se