Klimat- och miljöanpassad bransch

Som representant för en bransch med negativ miljöpåverkan är det viktigt för STR att ta stort ansvar och arbeta aktivt med utbildning och utveckling för en mer klimat- och miljöanpassad bransch. STR har bland annat varit med och tagit fram koncepten EcoDriving, Grön trafikskola och Klimatsäkrad trafikskola. EcoDriving introducerades i Sverige 1998 av STR och sedan dess har metoder och material utvecklats.

STR:s miljömål

STR omfattas av de internationella och nationella miljömålen. STR vill ta ansvar och har därför även formulerat egna miljömål för att utmana oss själva och förhoppningsvis gå i bräschen för andra som arbetar inom områden som också har en stor negativ miljöpåverkan.

  • STR, medlemsföretag, servicebolag och dotterbolag har som målsättning användningen av förnyelsebara drivmedel ska uppgå till minst 50 % år 2025, minst 70% år 2030 och ha en vision om att vara helt fria från fossil klimatpåverkan år 2050.
  • STR, medlemsföretag, servicebolag och dotterbolag har som målsättning att det ska finnas en ökad strävan att följa STR:s miljöpolicy.
  • STR, medlemsföretag, servicebolag och dotterbolag har som målsättning att öka andelen digitala utbildningar.
  • Idag ingår det i kursplanen för alla körkortsbehörigheter att utbilda eleven i ett miljöanpassat körsätt. Det inkluderas även i proven på Trafikverket, både teoretiskt och praktiskt.
Partnerskap med 2030-sekretariatet

STR är partner till 2030-sekretariatet som samlar aktörer inom de områden där vi måste förändras. Här har vi fokus på tre viktiga fokusområden för förändring. Det handlar om:

  • Bilen
  • Bränslet
  • Beteendet

Läs mer om 2030-sekretariatet och partnerskapet >>