Klimat- och miljöanpassad bransch

Som representant för en bransch med negativ miljöpåverkan är det viktigt för STR att ta stort ansvar och arbeta aktivt med utbildning och utveckling för en mer klimat- och miljöanpassad bransch. STR har bland annat varit med och tagit fram koncepten EcoDriving, Grön trafikskola och Klimatsäkrad trafikskola. EcoDriving introducerades i Sverige 1998 av STR och sedan dess har metoder och material utvecklats.

STR:s miljömål

STR omfattas av de internationella och nationella miljömålen. STR vill ta ansvar och har därför även formulerat egna miljömål för att utmana oss själva och förhoppningsvis gå i bräschen för andra som arbetar inom områden som också har en stor negativ miljöpåverkan.

  • STR, medlemsföretag, servicebolag och dotterbolag har som målsättning användningen av förnyelsebara drivmedel ska uppgå till minst 50 % år 2025, minst 70% år 2030 och ha en vision om att vara helt fria från fossil klimatpåverkan år 2050.
  • STR, medlemsföretag, servicebolag och dotterbolag har som målsättning att det ska finnas en ökad strävan att följa STR:s miljöpolicy.
  • STR, medlemsföretag, servicebolag och dotterbolag har som målsättning att öka andelen digitala utbildningar.
  • Idag ingår det i kursplanen för alla körkortsbehörigheter att utbilda eleven i ett miljöanpassat körsätt. Det inkluderas även i proven på Trafikverket, både teoretiskt och praktiskt.
Vårt arbete med CERO

Sedan 2017 deltar STR i CERO, som är en förkortning av Climate and Economic Research in Organizations. CERO är ett koncept och ett verktyg som är utvecklat för att hjälpa organisationer att hitta ekonomiskt hållbara strategier att nå uppsatta klimatmål för resor. Genom att delta i CERO analyseras årligen vårt resebeteende och vår acceptans för alternativa åtgärder. Modellen CERO utvecklades i en doktorsavhandling vid KTH och har implementerats i mer än 100 företag och offentliga organisationer i Sverige.

Vårt beteende och resmönster analyseras varje år och redovisas i en rapport, där våra resultat jämförs med resultaten från föregående år. Våra resultat jämförs också med övriga företag och organisationer som är anslutna till CERO.

Läs mer om vårt arbete med CERO >>

Partnerskap med 2030-sekretariatet

STR är partner till 2030-sekretariatet som samlar aktörer inom de områden där vi måste förändras. Här har vi fokus på tre viktiga fokusområden för förändring. Det handlar om:

  • Bilen
  • Bränslet
  • Beteendet

Läs mer om 2030-sekretariatet och partnerskapet >>