Den tekniska utvecklingen hjälper miljön

Den tekniska utvecklingen av fordon går snabbt framåt och bidrar också till minskade utsläpp. Exempel på detta är start- och stoppfunktion, bättre växellådor och bättre avgasrening. Det finns även en rad förarsystem som utvecklats för att hjälpa oss att köra effektivare, t.ex. smarta farthållare och växelindikatorer.

Färddatorer

Ett hjälpmedel för att köra sparsamt och som även används vid EcoDriving-utbildning är en färddator. De flesta nya bilar är idag utrustade med färddator som hjälper dig att ha koll på din bränsleförbrukning och att köra bränslesnålt. Den kan också hjälpa dig att upptäcka förändringar som kan bero på eventuellt fel på bilen eller om ditt körsätt har förändrats.