Reklamationsnämnd

STR har sedan 1986 en reklamationsnämnd dit en elev utan kostnad kan vända sig för att få en opartisk bedömning av klagomål gentemot en STR-ansluten trafikutbildare. Nämndens ärenden hanteras genom skriftväxling mellan klagande, nämnden och utbildningsföretaget.

Nämnden består av:
  • lagfaren ordförande
  • förbundsordföranden i STR
  • ledamot från utbildningsföretagets tillsynsmyndighet
  • ledamot vars förening som har till ändamål att främja trafiksäkerhet
  • och en ledamot vars förening har till ändamål att ta till vara konsumenters intressen.

Nämnden sammanträder 3-6 gånger per år och behandlar vanligtvis ärenden där anmälan till nämnden kommit in senast inom ett år från det att utbildaren avvisat elevens krav, dock senast inom tre år från det att utbildningen avslutades, se reglemente.

 Reglemente för STR:s reklamationsnämnd

Att göra en reklamation

Är du som elev missnöjd, ska du först försöka komma överens med ansvarig på utbildningsföretaget inom skälig tid. Om det inte går, kan du kontakta STR:s konsumentinformation via e-post info@str.se  eller skriftligen vända dig till nedanstående adress.

Läs mer om reklamationer

 

Anmälan till STR:s reklamationsnämnd

Anmälan till nämnden ska ha kommit in senast inom ett år från det att utbildaren (medlem i STR) avvisat elevens krav, dock senast inom tre år från det att utbildningen avslutades, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse. Om klagomålet grundas på att utbildaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder gäller i stället en tid om tio år.

Ladda ner blanketten nedan och fyll i uppgifterna samt skriv en kort redogörelse över bakgrunden till ditt reklamationsärende,  ersättningskrav samt på vilket sätt utbildaren är medveten om klagomålet. Observera att utbildningsföretaget måste vara ansluten till STR.


  Blankett för anmälan till Reklamationsnämnden

Blankett och bilagor skickas för registrering till:

info@str.se
eller till postadress:

STR:s reklamationsnämnd
Järvgatan 4
261 44 Landskrona

Vad händer om trafikskolan går i konkurs?

Jag har köpt och betalat ett ”stort körpaket” hos min trafikskola. Jag har bara hunnit köra några få körlektioner, påbörjat teorin och inte gjort någon av riskutbildningarna som ingick och nu har trafikskolan gått i konkurs! Kan jag få tillbaka mina pengar?


Svar: Om du har betalat ditt paket med en kredit, alltså med kreditkort eller mot faktura till ett kreditbolag, så kan du reklamera köpet till kreditgivaren och därmed få pengarna tillbaka. Du kan läsa mer genom att klicka här. Har du betalat med ditt vanliga bankkort, genom Swish eller med kontanter måste du kontakta konkursförvaltaren och begära pengarna tillbaka. Men det är inte säkert att du kan få något tillbaka eftersom du då klassas som privatperson och är lägst prioriterad.

Rättigheter som kund

Det finns en hel del konsumenträttsliga regler av skiftande karaktär. Vissa regler syftar till att skydda konsumenten i det enskilda fallet (civilrättsliga regler) och vissa syftar till att skydda konsumenterna som ett kollektiv (marknadsrättsliga regler). Gemensamt för dessa konsumenträttsliga regler är att de är tvingande till konsumentens förmån. Reglerna kan alltså inte avtalas bort.

STR har tagit fram en broschyr med praxis för ersättning och återbetalning vid avbeställning m m. Ladda ner den nedan och ta del av innehållet.

I övriga dokumenten får du mer information om regler kring avtal, avbeställningar samt  information gällande presentkort och tillgodokvitto.

 STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m m

 Läs mer om avtal och avbeställningar

 Läs mer om prisinformation och presentkort