Laglig och rättssäker förarutbildning

Bakgrund:
I över 20 år har STR jobbat aktivt på många olika fronter för att sätta stopp för illegal trafikskoleliknande verksamhet. Den svarta verksamheten omsätter enorma belopp, lurar sina kunder och utsätter trafikanter för livsfara. Att med hjälp av olika åtgärder kunna sätta stopp för illegal verksamhet handlar i slutändan om allas vår trafiksäkerhet och alla trafikanters behov av en rättssäker och kvalitativ utbildning.

Detta vill STR:
Det ska vara lätt att göra rätt. STR ser det som självklart att det ska löna sig att bedriva laglig och seriös verksamhet. Det ska också straffa sig att äventyra trafiksäkerheten och lura eller locka elever att köpa bristfälliga utbildningar. 

Detta gör STR:

 • Har under många år bedrivit ett aktivt opinions- och påverkansarbete gentemot myndigheter, berörda politiker och övriga nyckelpersoner.
 • Kommunicerar löpande i STR:s olika kanaler om riskerna med att anlita en illegal utbildare.
 • Upprättat ett särskilt Granskningsråd där misstanke om illegal verksamhet kan anmälas.
 • Fattat ett principbeslut om nolltolerans vad gäller mutbrott.

 

Positiv utveckling
Det aktiva och envisa arbetet kring frågan börjar ge resultat. Hösten 2020 presenterade Transportstyrelsen en rad åtgärder mot illegal verksamhet i samband med trafikutbildning. 

I korthet föreslås följande åtgärder:

 • Intygandeförfarande i samband med alla typer av kunskapsprov som
  utförs vid Trafikverket.
 • Den som fuskar, erbjuder otillbörlig förmån, hotar, bråkar eller stör
  får stängas av från prov i upp till två år.
 • Bättre information om sanktionsmöjligheter.
 • Kameror i fordon som används vid körprov.
 • Begränsning av tillåtna provfordon för behörighet B.
 • Antal elever som en handledare får övningsköra med begränsas till
  högst fem samtidigt.
 • Intygandeförfarande och sanktionsmöjligheter kopplade till
  rapportering av genomförd utbildning.
 • Krav på att medföra identitetshandling vid övningskörning.
 • Skärpt straffskala vid överträdelser av lagar som rör trafikskolor och
  andra utbildare.
 • Polisen får direktåtkomst till fler av Transportstyrelsens uppgifter.
 • Ändrad hantering av provtagares tillhörigheter vid provtillfället

Läs mer:
Åtta tunga skäl att inte anlita en illegal utbildare >>
STR:s Granskningsråd >>
Nolltolerans mot mutbrott>>