Frågor och svar

Jag har ett YKB vars giltighetstid håller på att gå ut. Vad ska jag göra?

Du ska gå 35 timmars fortbildning innan ditt YKB-kort går ut. Kursen är uppdelad på fem delkurser som du kan gå i vilken ordning du vill. Din utbildare rapporterar sedan in dina genomförda kurser till Transportstyrelsen.

Giltighetstiden på mitt YKB har gått ut. Får jag ändå köra i yrkestrafik?

Nej. Kör du i yrkesmässig trafik utan ett giltigt YKB kör du olagligt och riskerar böter. Du måste gå en fortbildningskurs för att uppdatera ditt YKB innan du får köra igen.

En utbildare säger att jag inte har uppfyllt samtliga mål under min YKB-fortbildning. Vad ska jag göra?

Prata med utbildaren så får du veta hur du enklast kan komplettera din utbildning. Lagen säger att du ska ha genomgått minst 35 timmars utbildning och att alla obligatoriska mål i kursplanen är godkända, så ibland krävs det att du måste genomgå en hel kursdag till, men ibland kan det räcka med att du är med ett par timmar på en kurs för att komplettera med de saknade målen.

Jag är färdig med mina 35 timmars fortbildning, vad gör jag nu?

Då ska du lämna alla dina fem intyg till den utbildare där du gjorde din sista kursdag. Utbildaren kontrollerar att du har fått med samtliga lagstadgade mål i utbildningen, och om allt är som det ska rapporterar utbildaren din genomförda fortbildning till Transportstyrelsen. Efter ett par dagar rapporterar utbildaren din genomförda utbildning till Transportstyrelsen så tillverkas ditt YKB-kort och skickas till dig med posten.

Jag håller på att ta lastbilskort (C-körkort). Kommer jag få YKB på det körkortet eller måste jag gå en YKB-utbildning också?

Nej, det ingår inte i ditt nya körkort. För att få ett yrkeskompetensbevis (förkortat YKB) måste du genomgå en YKB-utbildning också.

Jag håller på att ta D-körkort för buss. Kommer jag få YKB på det körkortet eller måste jag gå en YKB-utbildning också?

Nej, det ingår inte i ditt nya körkort. För att få ett yrkeskompetensbevis (förkortat YKB) måste du genomgå en YKB-utbildning också.

Jag ska gå två lastbilskurser inom bilkåren och kommer sen få ett C-körkort. Kommer jag få YKB på det körkortet eller måste jag gå en YKB-utbildning också?

Nej, YKB kommer inte ingå i ditt nya körkort. För att få ett yrkeskompetensbevis (förkortat YKB) måste du genomgå en YKB-utbildning också. I ditt fall är det den 140 timmar långa grundkursen för YKB du ska gå.

När jag gick Fordon och transport på gymnasiet fick jag yrkeskompetensbevis för C-körkort. Nu tänker jag ta busskörkort också - måste jag då göra om YKB-kursen?

Du behöver inte gå hela utbildningen igen, men du måste genomgå en förkortad YKB-grundutbildning för buss. Om du är under 21 år tar kursen 70 timmar, och har du fyllt 21 tar den 35 timmar. Det är alltså inte en fortbildningskurs du ska gå, utan det är viktigt att du går den förkortade grundutbildningen. Prata med din utbildare så att det blir rätt.

Jag har CE-körkort med yrkeskompetensutbildningen, och det är snart dags för fortbildning med fem dagars kurs. Jag tog mitt kort i ett annat land - kan jag ändå uppdatera kortet i Sverige? Och vad händer om jag inte går fortbildningen?

Eftersom YKB-utbildningen styrs av ett EU-direktiv kan du genomföra utbildningen i det land där du är skriven eller i det land där du arbetar. Om du har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer är det inga problem.
Om du inte genomför fortbildningen får du inte köra i yrkesmässig trafik från den dag då ditt nuvarande YKB förfaller. Om du ändå kör olagligt kan både du och det företag du kör för bötfällas.
Om du inte genomför fortbildningen för att du vill ta en paus i körningen men senare vill komma igång och köra yrkesmässigt igen ska du genomföra dina 35 timmars fortbildning, så att din utbildare kan rapportera in det till Transportstyrelsen.

Vem får gå YKB-fortbildningskurser i Sverige?

Alla förare som är svenska medborgare eller medborgare i en annan stat inom EES (EU + Norge, Island och Liechtenstein) och är permanent bosatta eller arbetar i Sverige, får gå fortbildningen i Sverige. Även tredjelandsmedborgare som är permanent bosatta eller arbetar i Sverige får gå fortbildningen i Sverige.

Jag kör TMA-lastbilar och dylikt där vi använder fordonen i arbetet. Jag har varit i kontakt med Transportstyrelsen och frågat om jag behöver YKB i mitt arbete, men jag har inte fått något klart svar, ingen verkar riktigt veta. Behöver jag YKB eller inte?

Det finns några undantag i lagen som reglerar vilka som inte behöver YKB, och dem kan du hitta här. Men vi skulle säga att om du enbart kör TMA-lastbil behöver du inte YKB, men så fort du sätter dig i en lastbil och utför transporter som du får betalt för räknas det som yrkesmässig trafik, vilket innebär att YKB krävs. Mitt råd till dig är att genomföra den utbildning som du behöver för att få ett YKB. Då är du trygg för dina framtida körningar och mer användbar för företaget.

Hur funkar övergångsregeln för mig som fick mitt körkort före lagen började gälla?

Lagen började gälla den 10 september 2008 för bussförare och den 10 september 2009 för förare av tung lastbil.
Fick du ditt körkort med behörighet C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE utfärdat för första gången innan lagen började gälla? (Du hittar datumet för utfärdandet på baksidan av ditt körkort.)
Då omfattas du av lagens övergångsregel och har hävdvunnen rätt, det innebär att du behöver genomgå en 35 timmars fortbildning och få ditt YKB för att kunna köra yrkesmässiga transporter.