Trafikskola

Ta del av regelverket som styr trafikskolans verksamhet:
Föreskriften VVFS 2006:65 innehåller bestämmelser om:
  • trafikskola
  • trafikskolechef
  • utbildningsledare
  • trafiklärare
  • särskild utbildning för utbildare av förare för motorcykel
  • tung lastbil eller buss
  • tillsyn