Tungutbildare

För att ett godkännande som trafiklärare eller utbildningsledare även skall omfatta utbildning på tung lastbil eller buss krävs det att man gått en särskild utbildning för detta.

För att få gå utbildningen krävs ett godkänt, praktiskt test hos Trafikverket med det fordon som utbildningen avser. Testet får max vara ett år gammalt vid ansökan till utbildningen.

För att antas till det praktiska testet krävs att den sökande:
 • har ett giltigt körkort med aktuell behörighet och
 • kan styrka att han eller hon har varit verksam som trafiklärare vid trafikskola under minst ett år.
Särskild utbildning för utbildare av förare för tung lastbil med släp- och påhängsvagn skall omfatta minst 100 timmar.
I utbildningen skall ingå:
 • utbildningsmetodik för tung lastbil med släp- och påhängsvagn,
 • regler om yrkestrafik,
 • fordonsteknik,
 • yrkesetik,
 • miljö och samband mellan körsätt och miljöpåverkan,
 • genomgång och tillämpning av Transportstyrelsens föreskrifter om kursplaner, behörighet C och behörighet CE,
 • genomgång och tillämpning av undervisningsplaner för tung lastbil med släp- och påhängsvagn.
Särskild utbildning för utbildare av förare för buss skall omfatta minst 100 timmar.
I utbildningen skall ingå:
 • utbildningsmetodik för buss,
 • regler om yrkestrafik,
 • fordonsteknik,
 • yrkesetik,
 • miljö och samband mellan körsätt och miljöpåverkan,
 • genomgång och tillämpning av Transportstyrelsens föreskrifter om kursplaner, behörighet D och behörighet DE,
 • genomgång och tillämpning av undervisningsplaner för buss med släpvagn.