STR:s granskningsråd

STR:s granskningsråd för regeltillämpning och etik inom svensk förarutbildning är direkt underställd STR:s förbundsstyrelse och har som uppdrag att bidra till sund konkurrens och goda företagsmöjligheter inom hela förarutbildningsområdet. 

Rådet, som väljs varje år, är direkt underställt förbundsstyrelsen och består i nuläget av (från vänster till höger i bilden ovan):

  • Maria Stenman, förbundsordförande
  • Mikael Sjöström, ledamot i förbundsstyrelsen 
  • Ingela Strand, kansliansvarig
  • Christer Wickman, förbundssekreterare

När kan man kontakta STR:s granskningsråd?
Rådet hanterar alla typer av ärenden som rör till exempel branschetik och regler. Rådet hanterar också frågor som rör all oegentlig verksamhet inom den illegala/tillståndslösa verksamheten, inom provverksamheten och inom STR:s eget medlemsled.

Vem kan kontakta STR:s granskningsråd?
Vem som helst som har frågor eller information kring regler eller etik inom förarutbildningsområdet kan kontakta rådet. Samma sak gäller  om du kommit i kontakt med verksamhet som du upplever som oseriös eller misstänker är olaglig.

Kan jag vara anonym?
Du kan vara anonym om du vill, även om vårt arbete underlättas av att veta vem du är så vi kan be om kompletterade information om det behövs. Dina uppgifter hanteras varsamt och information om vem du är, stannar om du vill enbart inom granskningsrådet.

Hur kommer jag i kontakt med STR:s granskningsråd?
Du är välkommen att kontakta STR:s granskningsråd via e-post: granskningsrad@str.se