Miljö

Bakom varje ratt sitter det en människa. När du kör har du tillsammans med den tekniska utvecklingen och dess framsteg en möjlighet att kunna påverka utsläppen av växthusgaser. Ett förändrat beteende hos dig och andra som kör har den snabbaste effekten – vi har alla möjlighet att förändra!

Miljöproblemen berör oss alla

Vi har till viss del lyckats påverka den negativa påverkan av utsläppen, men det finns mycket kvar att göra. Det behövs nya avtal mellan industriländerna, vilket har varit svårt att få till. Men miljöproblemen berör oss alla och ställer krav på att skapa ett hållbart samhälle, vilket ibland ställer krav på förändringar av livsstil. Vi är en del av detta.

Ökande koldioxidutsläpp med ökande trafik

Trafiken ökar, men tack vare den tekniska utvecklingen blir fordonen renare, så positivt nog ser vi att flera utsläpp minskar. Det gäller bland annat kväveoxider, kolväten och partiklar. Men koldioxidutsläppen ökar ändå i takt med den ökande trafiken.