Hur du kör miljösmart

Här är några exempel på hur du kan köra mer miljösmart:

 • kör på ettans växel i max två billängder och växla sedan upp
 • växla upp så fort det går istället för att ligga kvar på låg växel
 • hoppa över växlar: gå direkt från tvåan till fyran eller från trean till femman
 • kör alltid på så hög växel som möjligt
 • kör med jämnt gaspådrag
 • accelerera bestämt och raskt
 • undvik att gasa i onödan (det ger så kallad "spillgas")
 • släpp gasen i god tid
 • utnyttja motorbromsen
 • undvik att gå ner i ettans växel vid korsningar
 • rulla utan att gasa i medlut och fram mot t.ex. trafikljus, men frikoppla inte
 • kör klokt i motlut (försök få fart innan backen så du inte måste gasa så mycket i motlutet)
 • undvik stopp så mycket det går
 • lyft blicken och planera din körning
Val av fordon, drivmedel och teknik

Vilket fordon du kör påverkar såväl dina driftskostnader som lönsamheten och investeringen. Även ditt val av drivmedel och teknik avgör hur mycket energi och pengar du kan spara och hur mycket miljön påverkas. Ett miljöanpassat körsätt skiljer sig beroende på om du kör konventionell bensin eller diesel, elbil, biogas eller andra biodrivmedel och även om du använder teknik som t.ex. hybridteknik.

Däck

Dina däcks livslängd påverkas av lufttrycket i dem. Rullmotståndet varierar med däckens formförändring mot kontaktytan på vägbanan och avgör i stor grad energiförbrukningen.

Service och underhåll

Kontrollera ditt fordon regelbundet för att se till att det är i absolut trafiksäkert skick. Då upptäcker du eventuella fel i tid. Det är billigare att reparera innan felen hunnit förvärras, och det är dessutom lättare att reparera hemma än att bli tvungen att göra det ute på vägen.