Mc-lärare

För att få ett godkännande som trafiklärare på motorcykel krävs att den sökanden har genomgått en särskild utbildning för detta. STR håller i denna utbildning: Behörighetskurs mc-lärare
För att få gå utbildningen Behörighetskurs mc-lärare krävs ett godkänt Körtest mc hos Trafikverket.

För att få genomföra Trafikverkets Körtest mc krävs att den sökande:

 • har ett giltigt körkort med behörighet A och
 • kan styrka att han eller hon har varit verksam som trafiklärare vid trafikskola under minst ett år.

Körtest mc påminner om ett vanligt körprov för mc, men är ett mer djupgående test med högre krav för att bli godkänd. Efter genomfört körtest utfärdas ett intyg där resultatet för körtestet framgår. Det godkända körtestet får max vara ett år gammalt vid ansökan till utbildningen.

För att få genomföra STR:s Behörighetskurs mc-lärare, krävs att du:

 • Har giltigt körkort med behörighet A
 • Genomfört ett godkänt Körtest mc hos Trafikverket, högst ett år innan ansökan till kursen
 • Har med dig mc och komplett skyddsutrustning, allt i bra skick.

I utbildningen ingår:

 • utbildningsmetodik för motorcykel,
 • fordonsteknik,
 • yrkesetik,
 • kommunikation och radioteknik vid övningskörning,
 • miljö och samband mellan körsätt och miljöpåverkan,
  genomgång och tillämpning av Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet A1, A2 och A. (TSFS 2011:19 inkl. ändringar)
  genomgång och tillämpning av undervisningsplan för motorcykel.