Statistik

STR bevakar, sammanställer och analyserar kontinuerligt statistik som berör förarutbildning, körkort, trafiksäkerhet och trafikskolebranschen. Informationen kommer primärt från olika myndigheter och forskningsorgan men hämtas även från företag och organisationer. Viss statistik kan vara tillgänglig endast för STR-medlemmar. Statistiken görs tillgänglig som antingen PDF, PowerPoint och vissa fall som en bild.

Saknar du någon statistik, eller har frågor kring detta, vänligen kontakta STR.

Internationellt
Trafiksäkerhet i Europa - 2008
Körkortsprov - B

Andel godkända kunskapsprov B inkl omprov, riket, totalt samt kvinnor och män - 2000-2022
Andel godkända kunskapsprov B inkl omprov, riket totalt samt trafikskola och privat - 2000-2023
Andel godkända körprov B inkl omprov, riket totalt samt kvinnor och män - 2000-2022
Andel godkända körprov B inkl omprov, riket totalt samt trafikskola och privat - 2000-2023

Andel godkända kunskapsprov B inkl omprov, riket totalt samt uppdelat per stationsort - 2020
Andel godkända kunskapsprov B, förstagångsprov, riket totalt samt uppdelat per stationsort - 2020

Andel godkända körprov  B inkl omprov, riket totalt samt uppdelat per stationsort - 2021
Andel godkända körprov  B, förstagångsprov, riket totalt samt uppdelat per stationsort - 2021
  
Antal genomförda kunskapsprov - B: riket, totalt, kvinnor/män, privat/trafikskola - 2000-2021
Antal genomförda körprov - B: riket, totalt, kvinnor/män, privat/trafikskola - 2000-2021


Snittantal prov (förstagångsprov och omprov) per godkänt prov mellan 2004-2013

Anmälningsväg till kunskapsprov - totalt (förstagångsprov om omprov) - 2000-2022
Anmälningsväg till körprov - totalt (förstagångsprov och omprov) - 2000-2022

Körkortsprov - AM och A

Utfärdade A-körkort_2010-2018
Anmälningsväg_A-Kunskapsprov_totalt_privat-tsk_2013-2018
Anmälningsväg_A-Körprov_totalt_privat-tsk_2013-2018
Provresultat_A_Kunskapsprov_totalt_privat-tsk_2013-2018
Provresultat_A_A1_A2_Körprov_privat-tsk_2013-2018
Provresultat_A_Körprov_privat-tsk_2013-2018
Anmälningsväg_AM_privat_tsk_2013-2021
Provresultat_AM_privat-tsk_2018-2021
Provresultat_AM_privat-tsk_förstagångsprov_2013-2021

Körkortstagande

Körkorts- och handledartillstånd och godkända körprov B - 2002-2021
Andel respektive antal  körkortsinnehavare - samtliga behörigheter - 1980-2012
Körkortstagande, 18-24 år, antal och procent - 1989-2015
Prognos antalet 18-åringar

Olyckor
Olycksstatistik A, AM, B - 2000-2022
Övningskörningsolyckor 2003-2013, privat resp trafikskola, samt kommentarer
AM-olyckor före och efter AM-körkortets införande 2009
Mc-singelolyckor
Moped - mc - allvarligt skadade
Olycksstatistik mc - platstyp
Viltolyckor
Dödade i vägtrafikolyckor i norden 1950-2012
Övningskörning

Bilisters övningskörning i trafikskola och privat

Trafiklärarbehov
Behov av trafiklärare 2023 och prognos 2024-2026 
Totalt antal vakanta platser - alla behörigheter_2018-2017.ppsx
Totalt antal vakanta platser - alla behörigheter-regionvis_2018-2017.ppsx
AF-Totalt antal vakanta platser-alla behörigheter-länsvis_2018-2017.ppsx