EFA

STR är medlemmar i EFA, European Driving Schools Association, som representerar trafikskolor i hela Europa. Ett av EFA:s huvudsakliga mål är samordning av utbildning och examination för förare och trafiklärare och EFA uppmuntrar initiativ som leder till en förbättrad trafiksäkerhet.

Syfte och mål
EFA representerar medlemmarnas intressen gentemot europeiska myndigheter, institutioner och organisationer som berörs av
• körundervisning
• trafiklärarundervisning
• fortbildning för förare
• vidareutbildning av nybörjare
• miljöanpassad körning
• frågor rörande trafiksäkerhet

EFA:s huvudsakliga mål
• Samordning av trafiklärarutbildning och examination.
• Förberedelse och samordning av läroplan och utbildningskoncept för förarutbildning.
• Samordning av förarutbildning och examination.
• Samordning av standarder för examensorganisationer och körprov.

EFA är neutralt i såväl politiska som religiösa frågor och har sitt säte i Bryssel, Belgien.

EFA logo-400x90-1.jpg
Läs mer om EFA >>