Fullmäktige

Fullmäktige är STR:s högsta beslutande organ och består av två representanter från varje region, totalt 14 ledamöter.

Fullmäktige består av:

Patric Persson, Region Norr
Fredrik Holmström, Region Norr
Erika Svensk, Region Mitt
Therese Nilsson, Region Mitt
Mattias Jansson, Region Tvärs
Alexandra Larsson, Region Tvärs
Nadja Vigert, Region Stockholm
Peter Samuelsson, Region Stockholm
Frida Jernström, Region Öst
Kajsa Rohlén, Region Öst
Kjell Glans, Region Väst
Fredrik Wessberg, Region Väst
Niklas Man, Region Syd
Andreas Jonstenius Region Syd

En gång om året håller STR sitt riksmöte. Riksmötet är i första hand ett formellt möte där fullmäktige diskuterar, beslutar om motioner och tillsätter förtroendevalda.

Förutom riksmötet kan fullmäktige kallas till ytterligare möte under året. Alla STR-medlemmar bjuds in och är välkomna att delta på fullmäktigemöten.