Riktlinjer för varumärket - grafisk profil

En viktig del i att skapa igenkänning är att ha en röd tråd vad gäller den visuella identiteten, alltså utseendet på allt från brevmallar till marknadsföringsmaterial. Ta del av STR:s grafiska profil här nedan.

Riktlinjer kring varumärket - grafisk profil >>