Körkort

Idag ingår ett miljöanpassat körsätt i körkortsutbildningen. Det innebär att alla får lära sig att köra på ett sparsamt sätt oavsett vilken behörighet man utbildar sig till. Vid uppkörningen ställs krav på att körsättet är miljöanpassat. Kunskap om miljö och trafikens negativa miljöpåverkan ingår också som en obligatorisk del av teoriprovet.

Många trafikskolor arbetar idag aktivt med sin miljöprofilering. Val av fordon och drivmedel är av stor betydelse när det gäller miljöpåverkan. För många körkortselever är miljön ett viktigt argument vid val av trafikskola.

Har du redan körkort men vill lära dig mer om ett miljöanpassat körsätt? Gå en EcoDriving-kurs!