Vi jobbar för

STR är en branschorganisation som representerar cirka 80 procent av landets trafikutbildare. För oss innebär det att vi både har möjligheten och skyldigheten att ta ett stort ansvar när det gäller att utveckla och framtidsanpassa trafikant- och förarutbildningen.

STR ska tillvarata medlemmarnas intressen och stötta upp dem i att bedriva ett hållbart företagande utifrån lönsamhet, miljöanpassning, arbetsvillkor och fortbildning. Våra medlemmar ska ha tillgång till kvalitativt utbildningsmaterial som är framtaget utifrån medlemmarnas och slutkundernas behov.

STR driver dessutom ett aktivt påverkansarbete vad gäller flera viktiga branschfrågor. Ibland handlar det till exempel om snabba insatser som ett  pressmeddelande eller en debattartikel för att lyfta en fråga, i andra fall handlar det om att förse myndigheter med omfattande fakta och statistik eller svara på en remiss.

Några exempel på vad vi gör:

  • Vi svarar på remisser avseende lagar och föreskrifter inom trafiksäkerhets- och förarutbildningsområdet.
  • Vi representerar STR-anslutna utbildningsföretag i olika sammanhang och deltar i utredningar och arbetsgrupper där vi diskuterar och framlägger förslag till förbättringar.
  • Vi omvärldsbevakar. Vi ska veta vad som är på gång och vad som berör vår bransch och kunna agera på rätt sätt.
  • Vi ser till att ständigt bygga ut och utveckla vårt stora nätverk med andra intressenter och aktörer inom trafiksäkerhetsområdet.
  • Vi samarbetar med en mängd organisationer och projekt inom Sverige och Europa och får på det sättet en möjlighet att påverka arbetet för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan.

 

I menyn till vänster kan du läsa mer om några av de frågor/områden som vi har särskilt fokus på.