Förarutbildning

"Om jag fick leva om mitt liv, skulle jag bli trafiklärare". Ja, många trafiklärare uttrycker sig faktiskt så positivt om sitt yrke! Det som ofta upplevs som positivt är bland annat möjligheten att arbeta med människor i en lärande situation och att få dela elevernas glädje.

Trafikskolebranschen utvecklas och påverkas stort av både teknik och miljö. Vi tror att bara inom några år utbildar vi uteslutande på automatväxlade fordon som drivs av förnyelsebara drivmedel, som till exempel el eller biogas.

Fordonsindustrin med autonoma fordon gör också entré i fordonsparken vilket gör att trafiklärarrollen med stor sannolikhet kommer se annorlunda ut framöver. Vi vet ändock att utbildning är viktigt! Bakom varje ratt sitter det en människa som behöver utbildning för att bli en trafiksäker och miljömedveten förare.

Tänk tillbaka på när du själv tog körkort. Vi kan tillsammans konstatera att alla minns en bra lärare. Vill du vara en av dem?