Fler trafiklärare

Bakgrund:
Bristen på utbildade trafiklärare är mycket stor runt om i landet och allra värst är situationen i storstadsområdena. Det visar de senaste årens siffror både från STR:s förbundsenkät och Arbetsförmedlingen.

Situationen är allvarlig och riskerar snabbt att bli ett växande samhällsproblem i flera led. För många är ett körkort avgörande för att få jobb. Likaså är samhället beroende av yrkesförare för att fungera. Utan trafikutbildare får vi varken det ena eller det andra.

Detta vill STR:

  • Väcka intresset och tydliggöra att det är ett spännande framtidsyrke mitt i en revolutionerande teknisk utveckling. Framtidens infrastruktur kommer att ställa krav på en annan typ av förarkompetens - där en god pedagog kommer att ha en nyckelroll.
  • Öka antalet utbildningsplatser på yrkeshögskolan.
  • Att utbildningen ses över, kvalitetssäkras och anpassas till framtiden.

Detta gör STR:

  • Tar reda på hur nuvarande och tidigare trafiklärare upplever sin bransch och sin utbildning för att sedan kunna fokusera på rätt saker. Varför väljer man att lämna? Vad får en att stanna kvar?
  • Marknadsför yrket gentemot bland annat gymnasieungdomar och studie- och yrkesvägledare genom Framtidsvalet.
  • Ger en inblick i trafiklärares vardag och branschens utveckling genom våra olika kanaler.
  • Driver ett aktivt opinions- och påverkansarbete gentemot myndigheter, berörda politiker och övriga nyckelpersoner.
  • Skapar dialog och samarbetar med trafiklärarutbildningarna

Mer information:
Om trafikläraryrket >>

Vill du veta mer om hur STR jobbar med frågan? Kontakta oss.