Förbundsstyrelsen

STR:s förbundsstyrelsen består av valda ledamöter och förbundsordförande. Förbundsstyrelsen verkställer fullmäktiges beslut och leder förbundets verksamhet i enlighet med STR:s stadgar.

Förbundsstyrelsen

E-post: styrelse@str.se

Maria Stenman, ordförande, Lycksele, maria.stenman@str.se
Jeanette Jedbäck Hindenburg
, vice ordförande, Nacka, jeanette.hindenburg@str.se
Peter Edman
, Halmstad, peter.edman@str.se
Helen Melchersson, Åby, helen.melchersson@str.se
Mikael Sjöström, Nättraby, mikael.sjostrom@str.se
Sofia Samuelsson, Säter, sofia.samuelsson@str.se
Helen Lindh, Fagervik, helen.lindh@str.se

Fullmäktige utser formellt förbundsstyrelsen vid riksmötet varje år. Var tredje år väljs en förbundsordförande.