Förbundsstyrelsen

STR:s förbundsstyrelsen består av en ledamot från varje regionråd samt en förbundsordförande. Förbundsstyrelsen verkställer fullmäktiges beslut och leder förbundets verksamhet i enlighet med STR:s stadgar.

Förbundsstyrelsen

E-post: styrelse@str.se

Från vänster, övre raden:
Maria Stenman
, tf ordförande, maria.stenman@str.se
Jeanette Jedbäck Hindenburg
, Region Stockholm, vice ordförande, jeanette.hindenburg@str.se
Peter Edman
, Region Väst, peter.edman@str.se
Helen Melchersson, Region Öst, helen.melchersson@str.se

Från vänster, nedre raden:
Mikael Sjöström, Region Syd, mikael.sjostrom@str.se
Sofia Samuelsson, Region Tvärs, sofia.samuelsson@str.se
Helen Lindh, Region Mitt, helen.lindh@str.se
Susanne Bertilsson, Region Norr, susanne.bertilsson@str.se

Fullmäktige utser formellt förbundsstyrelsen vid riksmötet varje år. Var tredje år väljs en förbundsordförande.