Strategi & avsikter

En stor och viktig del av förbundets verksamhet är att föra branschen framåt inom områden som trafiksäkerhet, miljö och trafikutbildning. STR:s strategier och avsikter beskriver delar av detta arbete.

STRategi

Denna strategi är ursprungligen ett resultat av ett arbete där lokalföreningarna varit delaktiga i olika forum, med möjlighet för diskussion och reflektioner om ljusa och mörka framtidsmöjligheter. Ett led i arbetet var att ta fram diskussionsunderlaget Strategi. STR:s fullmäktige reviderade denna strategi senast 2014-11-25.

 STRategi

FR2000

STR:s medlemmar har möjligheten att certifiera sina verksamheter enligt FR2000 kvalitets- och miljöledningssystem. Dess kravstandard omfattar verksamhetens arbete med kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. Läs mer på www.fr2000.se. Där hittar du även aktuell kravstandard att ladda ner.

OLA - ett gemensamt arbete för ökad trafiksäkerhet

Många företag, myndigheter och organisationer kan bidra till ett säkrare vägtransportsystem. OLA är ett arbetssätt där olika aktörer samlas för att tillsammans försöka bidra till att lösa ett trafiksäkerhetsproblem. OLA är en förkortning av Objektiva fakta, Lösningar och Avsikter.

Genom detta arbetssätt ges var och en möjlighet att utifrån fakta visa vilka åtgärder man vill och kan vidta för att bidra till en förbättrad trafiksäkerhet. Arbetssättet används på nationell, regional och lokal nivå. En avsiktsförklaring är en beskrivning av vad som ska göras, när och av vem, samt omfattning och motiv. STR har lämnat följande avsiktsförklaringar inom områdena:

  • Ung-OLA
  • Alkohol-OLA
  • Mc-OLA
  • Senior-OLA
  • Fyrhjulings-OLA