STR:s medlemsutbildning guld

STR:s medlemsutbildning guld Denna onlinekurs är obligatorisk för dig som företagsrepresentant eller ägare som vill ansöka om företagsmedlem guld. Innehållet i kursen ska ge dig möjlighet till teoretiska, praktiska och erfarenhetsbaserade kunskaper som krävs för att ha förståelse för effekten på företaget och för att utöva en given yrkesroll eller företagande som STR medlem guld.

Kursen är upplagd som en distansutbildning via plattformen i STR Möts & Lär. Det innebär självstudier via datorn inom företagsekonomi, företagsjuridik, egenkontroll och GDPR. Detta för att ge dig valfrihet och flexibilitet så långt det är möjligt.
Beräknad kurstid ca 8 h

Anmälan gör du till kurs@str.se
Uppge ditt namn, persnr, kundnr och mobilnr.
ca 8 h
{{occ.StartDateFormat}} {{occ.StartTime}} - {{occ.EndTime}}
{{occ.City}}

Anmälningsformulär
Vänligen ange ditt förnamn
Förnamnet måste anges i korrekt format
Vänligen ange ditt efternamn
Efternamnet måste anges i korrekt format
Vänligen ange ditt mobilnummer
Mobilnumret måste anges i korrekt format (10 siffror)
Vänligen ange din e-postadress
E-postadressen måste anges i korrekt format
Vänligen bekräfta din e-postadress
E-postadresserna måste överensstämma
Vänligen ange ditt personnummer
Vänligen ange ett giltigt personnummer (YYMMDD-XXXX)
Vänligen ange företag
Ange företagets femsiffriga kundnummer
Vänligen ange ett giltigt kundnummer (XXXXX)
Företaget är kreditspärrat. Vänligen kontakta STR på 0418-401000 eller info@str.se.
{{currentCourse.Question1}}
{{currentCourse.Question2}}Vänligen ange ditt förnamn
Förnamnet måste anges i korrekt format
Vänligen ange ditt efternamn
Efternamnet måste anges i korrekt format
Vänligen ange ditt mobilnummer
Mobilnumret måste anges i korrekt format (10 siffror)
Vänligen ange din e-postadress
E-postadressen måste anges i korrekt format
Vänligen bekräfta din e-postadress
E-postadresserna måste överensstämma
Vänligen ange ditt personnummer
Vänligen ange ett giltigt personnummer (YYMMDD-XXXX)

{{totalPrice}} kr

{{totalDiscountPrice}} kr

{{totalPrice}} kr

Ange kundnr

{{companyType}} {{customerDiscount}} %

Ingen rabatt erhållen

Företaget kreditspärrat

Hantering av personuppgifter

Genom att du bokar dig till våra kurser & evenemang godkänner du vår hantering av dina personuppgifter. För att kunna hantera lagstadgade krav, intyg, certifikat samt ge en god och långsiktig service så sparas dina personuppgifter i sju (7) år plus innevarande år.
Läs mer om vår personuppgiftshantering.

Saknar du kundnummer?

Om du önskar tillträde till ett evenemang, som inte kräver medlemskap i STR, och du saknar kundnummer kan du kontakta oss på info@str.se om du behöver hjälp med detta.
Uppge namn, adress, personnummer, mobilnummer samt vilket evenemang du är intresserad av. Saknar företaget kundnummer så uppge även ert organisationsnummer.

(Observera att alla kurser inte är tillgängliga för dig)

Ett fel inträffade vid bokningen.
Vänligen försök om en stund igen.

Med vänlig hälsning
STR Service AB

  • Kursen riktar sig till företagsmedlemmars utsedda representant eller ägare och är obligatorisk för de som ska ansöka om företagsmedlemskap Guld.

  • Du ska inneha grundläggande kunskaper motsvarande innehållet i STR:s medlemsutbildning. Du har vana att arbeta med kassa och bokning i aSTRa WEB eller i annat affärssystem.

  • Kursen kräver att du har tillgång till dator eller surfplatta och internet.

  • 1 495 kr exkl. moms

  • Vid avbeställning efter åtkomst till kursen debiteras hela kursavgiften, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättning och återbetalning av avbeställning med mera.

  • {{currentCourse.LastBookingFormat}}

  • {{currentCourse.NumOfStudents}}

  • {{currentCourse.City}}

  • {{currentCourse.Location}}

  • {{currentCourse.ResponsiblePerson}}