2021-06-14 Pressmeddelande

Rekordstor brist på utbildade trafiklärare

Bristen på utbildade trafiklärare är rekordstor och allra störst är bristen i de södra och västra delarna av landet. Det visar färska siffror från Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, STR:s, förbundsenkät. Sammanlagt behövs just nu ytterligare 700 trafiklärare och om läget inte förändras riskerar situationen att få allvarliga konsekvenser på flera plan i samhället.

Det är en tuff verklighet både för de trafikskolor som söker utbildade lärare och för körkortstagarna. Förra året examinerades sammanlagt drygt 200 trafiklärare i landet, men behovet i branschen är över det tredubbla med långa väntetider på utbildning som följd. Och trots att antalet platser på trafiklärarutbildningarna runt om i landet har utökats i år blir gapet bara större.

- Våra färska siffror visar att vi kan stå inför en allvarlig situation som i förlängningen kan slå hårt mot både den yrkesmässiga trafiken med transporter men också privatpersoners möjlighet att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Ett körkort är avgörande på så många sätt, säger Christer Wickman, förbundssekreterare STR.

Och trycket lär inte minska kommande år. Befolkningsmässigt är det större kullar med 18-åringar som väntar de närmaste åren. Allt fler vill dessutom ta körkort tidigt, samtidigt som det föreslås bli möjligt även för 19–20 åringar med gymnasieexamen att ta körkortslån.

- Vi är medvetna om att vi som bransch behöver ta fortsatt ansvar, marknadsföra yrket och vidareutveckla vår verksamhet. Vi stöttar våra medlemmar mot ett mer hållbart företagande där medarbetare får utvecklingsmöjligheter och stannar inom branschen, säger Helen Lindh, regionråd STR med fokus på frågor kring trafiklärarutbildningen.

Behov av långsiktig strategi  - där utbildning är viktigt

Inom kort kommer STR att överlämna en skrivelse till Myndigheten för yrkeshögskolan om den allvarliga situationen och det kraftigt ökande behovet. Men fler utbildningsplatser är inte den enda lösningen som krävs. STR efterfrågar också en långsiktig strategi från ansvariga beslutsfattare där vikten av trafikutbildning är tydlig.

- För att locka och behålla kompetenta medarbetare är vi beroende av ett utbildningssystem som tydligt fokuserar på utbildning istället för prov. Ansvariga politiker behöver klargöra vilken avgörande roll en trafikutbildare kommer att ha även i framtiden, säger Benny Gunnarsson, tf förbundsordförande STR.

Till utdrag ur STR:s förbundsenkät - Trafiklärarbehovet på kort och lång sikt >>