2024-02-21 Pressmeddelande

Pressmeddelande: Värna svenska trafikutbildningen - sänk inte körkortsåldern

Processen kring det fjärde Körkortsdirektivet är inne i slutfasen. Europaparlamentet förväntas rösta innan månadsskiftet om vilka regler och förutsättningar som kommer att gälla för framtidens körkortstagare.  

Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, STR, vill värna den svenska utbildningsmodellen där möjligheten till mängdträning under två år bidragit till att vi upprätthållit Europas högsta trafiksäkerhet. Dessvärre ökar andelen allvarliga trafikolyckor även i Sverige. Riksdagens nollvision om trafikdöda ligger allt längre bort. Unga ovana förare är överrepresenterade i olycksstatistiken. Sverige måste tidigt och tydligt säga nej till att sänka den svenska körkortsåldern för personbil till 17 år.

  - Det är en avgörande skillnad på trafikmognaden om du möter en 17- eller 18-åring i trafiken. Vi som professionella trafikutbildare vill stärka vår svenska utbildningstradition snarare än att öppna för att EU kan urholka den, säger Jeanette Jedbäck Hindenburg, vice ordförande för STR.

Om denna del i förslaget till nytt körkortsdirektiv antas, kommer dagens 18-årsgräns för uppkörning sänkas till 17 år kombinerat med krav på ledsagare i bilen till och med 18-årsdagen. Men förslaget rymmer inga formella utbildningskrav på ledsagaren eller att det ens är samma person från resa till resa. 

  - Förslaget om sänkt åldersgräns medför oacceptabla risker för såväl de nya förarna som för alla oss övriga medtrafikanter. Det är redan alldeles för många som chansar på att de har tillräckliga trafikkunskaper och kör upp innan de är redo. Ett körkort ska vara lika med att du är en trygg och medveten bilist, inte att du med lite tur lyckas tråckla dig igenom stickprovet. Om Sverige väljer att ställa sig bakom sänkt körkortsålder kommer detta ytterligare driva på att fler chansar, säger Christer Rosén Wickman, förbundssekreterare på STR.

  - De svenska politiker som ska rösta om förslaget har ett stort ansvar för trafiksäkerhetens utveckling i Sverige. Väljer de att stötta ett förslag som kan innebära en halvering av utbildningstiden i Sverige, kommer 17-åringar ha rätt att vistas i trafiken så länge de har en passagerare med körkort bredvid sig. Det är långt ifrån en ansvarfull mängdträning med trafikutbildad förälder eller lektioner på trafikskola. En sänkning av körkortsåldern skulle ytterligare stärka behovet av en förbättrad struktur i behörighetsutbildningen, särskilt för länder likt Sverige där individen har en stor frihet att själv välja väg, avslutar Jeanette Jedbäck Hindenburg, vice ordförande för STR.

För ytterligare information, kontakta:
Jeanette Jedbäck Hindenburg
Vice förbundsordförande
0708–918282

Christer Rosén Wickman
Förbundssekreterare
0736–204912