Olika avtal för Optima

Vill du ha Optima som affärssystem och förmedla appen Körkortsboken mot provision? Eller vill du enbart ha Optima och sälja ett helt annat material? Valet är helt och hållet ditt.

För att möta de olika behov och önskemål som finns inom branschen har STR Service AB tagit fram två olika avtalslösningar vad gäller Optima.

Läs mer om vad de olika alternativen innebär nedan genom att klicka på +-tecknet.

Alternativ 1: Optimaavtal + Agentavtal

Detta alternativ gynnar både dig och din kund! Här får du upp till 60% i provision på försäljningen och elevens körkortsbok kan kopplas ihop med din skola.

Om du väljer att ta del av helhetskonceptet Optima med både affärssystem och det digitala utbildningsmaterialet i appen Körkortsboken behöver du, utöver Optimaavtalet, teckna ett så kallat agentavtal med STR Service AB. Agentavtalet innebär att din verksamhet omfattas av en konkurrensklausul (punkt 16 i agentavtalet) som i sin tur innebär att du enbart får sälja eget eller andras utbildningsmaterial till dina egna elever som är inskrivna på skolan.

Du kan däremot inte, som agent,  sälja eget eller andras material utanför skolan till övriga på marknaden. Du kan inte heller vara involverad i ett företag som producerar, marknadsför och säljer ett annat material/affärssystem till kunder eller andra skolor. Då riskerar du att bryta mot konkurrensklausulen.  

Oavsett om du väljer alternativ 1 eller 2 så behöver du betala licensavgift men även registrera och betala för samtliga elever. 

Om du väljer denna lösning får du följande fördelar:

  • Provision på upp till 60 procent vid förmedling av Körkortsboken.
  • STR Service AB tar fullt ansvar för innehåll, teknik, funktion och support, helt enligt den skärpta Konsumentköplagen.
  • Du kan följa elevens progression genom att eleven kan koppla ihop ”sin” Körkortsbok med din skola = bästa helhetsupplevelsen för dig och din elev.
  • Dina elever som redan använder Körkort nu med Elevcentralen får möjligheten att prova den nya appen Körkortsboken i sex månader utan kostnad.

Se hur agentavtalet ser ut (preliminär version)  >>

Alternativ 2: Optimaavtal

Detta alternativ innebär att du väljer att enbart arbeta i affärssystemet Optima (bokningar, digitalt utbildningskort mm) och väljer bort att förmedla det digitala utbildningsmaterialet i Körkortsboken. Tänk på att om du väljer detta alternativ får du inte någon provision på STR Service AB:s försäljning och elevens körkortsbok kan inte heller kopplas ihop med din skola. Dina elever får heller inget erbjudande om att prova nya appen Körkortsboken utan kostnad i sex månader,

Väljer du detta alternativ kommer du att ha ett separat avtal för Optima som innebär att du fortfarande kan producera, marknadsföra och sälja egenproducerat eller annat utbildningsmaterial/affärssystem till valfri kund.


Oavsett om du väljer alternativ 1 eller 2 så behöver du betala licensavgift men även registrera och betala för samtliga elever. Dina befintliga elever kommer också, oavsett alternativ, att få möjlighet att fortsätta i Körkort nu med Elevcentralen i sex månader utan kostnad (räknas från migreringsdatum).

Se hur avtalet ser ut (preliminär version)  >>