Medlemsförmån • Nets

Nets påverkar genom att pådriva digitaliseringen, öka digitala betalningar, driva tjänster relaterade till digitala identiteter, digitalisera pappersarbete och se till att det moderna samhället fungerar på ett säkert och effektivt sätt när det kommer till digitala betalningar – till nytta för både människor och företag. I samarbete med STR erbjuder Nets dig som medlem attraktiva betallösningar.


medlemsformaner_verktygen_300x300px.png   Kategori: Verktygen 🔒 Ta del av avtalet som medlem

Nets är ett nordiskt FinTech-företag specialiserat på att driva digitala betalningar och är en av Europas största betalleverantör med flera miljarder transaktioner varje år. Nets hjälper dagligen fler än 430 000 handlare, inklusive 35 000 onlinehandlare och över 240 banker över hela Norden och det europeiska fastlandet. 

Nets hållbarhetsagenda innehåller tre huvudpelare: ansvarsfull arbetsgivare, driver digitaliseringen och ansvarsfull verksamhet:

• Att vara en ansvarsfull arbetsgivare innebär för Nets att de respekterar och prioriterar deras anställdas välmående, samt att de strävar efter att ha bästa möjliga arbetsmiljö där arbetsrelaterade sjukdomar undgås.

• Att driva digitaliseringen är kärnan i Nets digitala lösningar för att pådriva utvecklingen mot ett digitaliserat och kontantlöst samhälle. Detta bidrar i sin tur till en betydande minskning av negativ samhällelig, ekonomisk och miljömässig påverkan.

• Ansvarsfull verksamhet handlar om att Nets ämnar till att bedriva vår verksamhet på ett miljömedvetet sätt. De står bakom ett förebyggande förhållningssätt till miljörelaterade utmaningar.

 

Att driva digitaliseringen är kärnan i våra digitala lösningar för att pådriva utvecklingen mot ett digitaliserat och kontantlöst samhälle.  
nets2_1200x400px.jpg